Monstergrootte

Er wordt met 1500 ml/ha of 500 ml van 1/3 ha bemonsterd indien:

  • Op het perceel een besmetverklaring ligt en er wordt bemonsterd om het weer vrij te geven.
  • Er niets bekend is over het perceel.
  • Bij de laatste bemonstering cysten zonder levende inhoud en bij de voorlaatste bemonstering levende cysten zijn aangetroffen of er van de voorlaatste bemonstering geen resultaten bekend zijn.
  • De laatste aardappelteelt op het perceel een consumptie- of zetmeelaardappelteelt was en vóór deze teelt het perceel niet officieel is onderzocht.

Er mag worden bemonsterd met 600 ml/ha (of 200 ml van 1/3 ha) als er geen besmetverklaring op het perceel ligt én er wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

  • Er zijn minimaal 6 jaar geen aardappelen of andere waardplanten (aubergine, tomaat, paprika of peper) op het perceel geteeld; óf
  • Bij de laatste bemonstering zijn in het geheel geen AM-cysten aangetroffen, dus ook geen dode cysten; óf
  • Bij de laatste twee bemonsteringen zijn geen levende cysten aangetroffen.

Bij de teelt van consumptie- of zetmeelaardappelen vervalt de geldigheid van een eventueel aanwezige onderzoeksverklaring en ook het recht op de verlaagde bemonsteringsintensiteit. Na de teelt van consumptie- of zetmeelaardappelen moet altijd bemonsterd worden met 1500 ml/ha, tenzij voorafgaand aan deze aardappelteelt officieel grondonderzoek heeft plaatsgevonden.

Om na te gaan met welke methode u mag laten bemonsteren kunt u het bijgevoegde stroomschema bemonsteringsintensiteit (PDF) volgen.
Met het aaltjesadviesprogramma NemaDecide is inzichtelijk te maken wat de opsporingskans van een besmetting is in relatie tot de bemonsteringsmethode. Zie voor een voorbeeld bij de Demo’s voor pootaardappelen.
Een groot aantal voorbeelden voor het bepalen van de bemonsteringsintensiteit waarmee u moet of mag laten bemonsteren, vindt u ook op de website van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, in de documenten ‘Voorbeelden: Bepalen van de bemonsteringsintensiteit en wachtperioden’ en ‘Voorbeelden: Bepalen moment van bemonstering op besmet terrein met wachtperiode’.

Hebt u voor 1 juli 2010 nog officieel laten bemonsteren met 600 ml/ha of 200 ml van 1/3 ha en op basis hiervan een AM-onderzoeksverklaring gekregen, dan is deze uitslag gewoon geldig alsof hij is uitgevoerd met 1500 ml/ha.