Ontwikkeling

Het programma is het resultaat van een samenwerking tussen negen markt- en onderzoekspartijen.

Bij de ontwikkeling van NemaDecide is nauw overleg gevoerd met aardappelhandelshuizen, gewasbeschermingsmiddelenproducenten en bemonsteringsinstanties.
Het project is medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, het ministerie van LNV en het Rabobank Projectenfonds.

Van het NemaDecide project is een rapport verschenen. Klik hier (PDF, 7MB) voor het rapport.

NemaDecide Geo

In het project GeoNema is NemaDecide voorzien van een geografische interface. Dit programma heeft de naam NemaDecide Geo gekregen. In NemaDecide Geo wordt de plaats van de besmetting weergegeven op de kaart van het perceel, zodat precies duidelijk is in welke stroken de besmetting is aangetroffen. Het effect van maatregelen op deze besmetting wordt eveneens zichtbaar op de kaart van het perceel. De ontwikkeling van NemaDecide Geo is mede gefinancierd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door het Ministerie van EZ, Pieken in de Delta.

NemaDecide Geo investeert in de toekomst.

www.agrifirm.nl PRI Avebe Averis SeedsNAK AGRO HZPCVan Rijn Agrico Rabobank LNVSamenwerkingsverband Noord-Nederland PPO