Demo pootaardappelen

U bent pootgoedteler en hebt de volgende rassen tot uw beschikking:

  • Bintje (vatbaar voor alle biotypen van het aardappelcysteaaltje)
  • Innovator (vatbaar voor G. rostochiensis (biotypen A, B en C), hoog resistent voor G.pallida (resistentiescore Pa2 (D) 8, Pa3 (E) 9).

Perceel 1

  • De laatste natte grondontsmetting is uitgevoerd in 2008.
  • De laatste aardappelteelt (Bintje) was in 2011.
  • Na de teelt in 2011 is met een vrijwillige AMI bemonstering (ca. 6,5 kg grond van een hectare) 1 levende aardappelcyst gevonden (Pallida).
  • In 2013 is weer bemonsterd voor de onderzoeksverklaring AM met het oog op de geplande pootgoedteelt in 2014. U mocht bemonsteren met Amex600: 1ha methode (600 ml grond van een hectare). Er zijn bij die bemonstering geen aardappelcysten gevonden.
  • U hebt een bouwplan met 1:3 pootaardappelen.

Hoe ziet uw pootaardappelteelt voor de komende 4 jaar eruit?

  Bestrijding 2013 Aardappelteelt 2014 Bestrijding 2014 Aardappelteelt 2014
Plan A Geen Bintje Geen Bintje
Plan B Geen Bintje Monam (spitfrees) Bintje
Plan C Geen Innovator Geen Bintje
Plan D Monam (spitfrees) Innovator Geen Bintje

 

Vergelijk besmetverklaringskansen van de vier scenario's