Hoe werkt het?

NemaDecide Geo heeft een geografische interface. De teler ontvangt de bemonsteringsuitslag, weergegeven op een geografische kaart van zijn perceel. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk waar precies op het perceel een aaltjesbesmetting aanwezig is. Door de hieraan gekoppelde geografische coördinaten kan de teler met NemaDecide Geo direct online een plaatsspecifiek beheersingsadvies maken. Er is een eenvoudige versie van NemaDecide geo met daarin alleen AM, en een + versie met ook Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi. NemaDecide geo+ heeft ook de mogelijkheid adviezen op te slaan en te delen met andere Akkerweb gebruikers.

NemaDecide blijft voorlopig als laptopversie beschikbaar. Op termijn wordt ook de laptopversie  voorzien van een geografische interface.

Met NemaDecide kunnen adviezen worden gemaakt voor de beheersing van het aardappelcysteaaltje, het maïswortelknobbelaaltje, het wortellesieaaltje en combinaties van deze aaltjessoorten.

NemaDecide bevat zeer uitgebreide informatie over vrijwel alle, in Nederland geteelde, aardappelrassen (ruim 400 rassen). Er kan eenvoudig een selectie worden gemaakt op basis van handelshuis en/of op basis van raseigenschappen.

Rasinformatiescherm met een voorbeeld van een rasselectie op eigenschappen
Rasinformatiescherm met een voorbeeld van een rasselectie op eigenschappen

Voor de aardappelteelt kunnen kosten-batenanalyses worden gemaakt voor verschillende scenario’s. Hiervoor kunnen de KWIN (KWantitatieve INformatie) gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn beschikbaar gemaakt in NemaDecide.

Saldoberekeningen op basis van KWIN gegevens voor de aardappelteelt
Saldoberekeningen op basis van KWIN gegevens voor de aardappelteelt