AMI

De mogelijkheid van AMI onderzoek op besmet terrein zonder wachtperiode voor het verkrijgen van een AM-onderzoeksverklaring, is komen te vervallen. Onder de nieuwe regelgeving gaat een besmetverklaring langer duren, omdat het recht op de eenmalige herbemonstering is komen te vervallen. Officieel AMI onderzoek heeft daardoor geen meerwaarde meer, want met een AMI bemonstering is de kans op het vinden van een besmetting veel groter. Om deze reden biedt de NAK AMI onderzoek ook niet meer als officieel onderzoek aan.

Vrijwillig onderzoek blijft toegestaan en voor de eigen informatie is een AMI bemonstering wel aan te raden. Vindt u dan een besmetting, dan kunt u met NemaDecide het beste scenario laten berekenen, om de besmetting zo snel mogelijk terug te brengen en de kans op een officiële besmetverklaring zo klein mogelijk te maken. In het voorbeeld van Afbeelding 1 is er bij een vrijwillige AMI bemonstering een besmetting gevonden. De kans dat deze besmetting met de officiële bemonstering opgespoord wordt (rode lijn) is erg klein (een kans van ca. 10%). U kunt in 2013 gewoon pootgoed telen, maar kiest wel een hoog resistent ras en brengt de besmetting terug naar zo’n laag niveau, dat deze waarschijnlijk niet wordt gevonden. Blijf de besmetting wel volgen, zodat u steeds op tijd de juiste maatregelen kunt nemen.

Verloop van de opsporingskans van een besmetting met 200 ml/1/3 ha (rode lijn) en met de AMI methode (blauwe lijn)

Afbeelding 1: Verloop van de opsporingskans van een besmetting met de officiële bemonsteringsmethode (200 ml/1/3 ha (rode lijn)) en met de AMI methode (blauwe lijn)

Spoort u de besmetting niet bijtijds op, dan loopt u vroeg of laat tegen een besmetverklaring op, kunt u niet meer 1:3 pootgoed telen en moet u, om het perceel weer vrij te krijgen, laten bemonsteren met 500 ml grond van 1/3 ha.