NemaDecide PC versie

De PC versie van NemaDecide kan worden gedownload via deze link. Het bevat de mogelijkheid om gelijktijdig te rekenen met Globodera, Pratylenchus en Meloidogyne aaltjes. Het is niet afhankelijk van een internetverbinding. Er kan op basis van een bemonsteringsuitslag een sneladvies gegenereerd worden over de 10 meest geschikte rassen. Het biedt uitgebreide mogelijkheden om gegevens op te slaan. Er kan voor demonstratiedoeleinden met een spelbedrijf gesimuleerd worden wat het effect van de verschillende maatregelen is. Aanschaf van de PC versie van NemaDecide geo geeft ook recht op gebruik van NemaDecide geo via Akkerweb.

Pootaardappelen

Voor telers van pootaardappelen geeft NemaDecide antwoord op belangrijke vragen als:

  • hoe kom ik vroegtijdig een eventuele AM besmetting op het spoor
  • welke maatregelen moet ik nemen om een officiële besmetverklaring te voorkomen
  • wat is het effect van mogelijke bestrijdingsmaatregelen

Effect van maatregelen op besmetting en detectiekans
Effect van maatregelen op besmetting en detectiekans

Zetmeel- en consumptieaardappelen

Het aardappelcysteaaltje kan ook schade veroorzaken in de zetmeel- en consumptieaardappelteelt. NemaDecide geeft antwoord op de vraag met welke maatregelen schade zoveel mogelijk kan worden voorkomen en wat de kosten-baten van deze maatregelen zijn.

Vergelijking opbrengstderving in aardappelteelt
Vergelijking opbrengstderving in aardappelteelt

Er zijn twee soorten van het aardappelcysteaaltje, Globodera pallida (Pa) en G. rostochiensis (Ro). Deze aaltjes concurreren met elkaar en beïnvloeden daardoor elkaars ontwikkeling. NemaDecide houdt hier rekening mee.

Invloed van raskeuze op populatieontwikkeling van Pa en Ro en opbrengstderving in de aardappelteelt

Invloed van raskeuze op populatieontwikkeling van Pa en Ro en opbrengstderving in de aardappelteelt

 Ook vrijlevende aaljtes Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi

Wanneer meerdere plantparasitaire aaltjessoorten tegelijkertijd voorkomen, wordt advisering complex. NemaDecide toont op een eenvoudige en toegankelijke wijze wat de invloed is van bouwplankeuzes op de populatieontwikkeling van de verschillende aaltjessoorten Globodera spp.  Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi.  Daarnaast wordt de schade in de aardappelteelt weergegeven. Met NemaDecide kan bepaald worden wat de optimale gewaskeuze en de optimale raskeuze is voor een perceel, zowel voor dit moment als wanneer meerdere rotaties vooruit wordt gekeken. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen doelgericht en beter onderbouwd worden ingezet.

Populatieontwikkeling van drie aaltjessoorten onder verschillende gewassen en bij toepassing van granulaat in de aardappelteelt