NemaDecide Geo

Toepassing in precisielandbouw

NemaDecide Geo is beschikbaar op via uw persoonlijk account op Akkerweb. U kunt op Akkerweb ook direct een bemonstering aanvragen en de resultaten ontvangen. In de bemonsteringsuitslag krijgt de besmetting geografische coördinaten mee, zodat de teler exact weet in welke stroken de besmetting ligt. Ook kan er direct vanuit de bemonsteringsuitslag worden doorgelinkt naar NemaDecide geo.  Het effect van een gekozen maatregel op de AM besmetting ziet hij direct terug op de kaart van het perceel. Omdat hij precies weet waar de besmetting ligt, kan hij maatregelen plaatsspecifiek uitvoeren met GPS apparatuur. Kiest hij voor toepassing van granulaat dan kan hij met een granulaat taakapp, een granulaat taakkaart maken voor plaatsspecifieke toepassing van granulaat.

Voor telers van pootaardappelen geeft NemaDecide Geo antwoord op belangrijke vragen als:

 • Hoe kom ik vroegtijdig een eventuele AM besmetting op het spoor
 • Welke maatregelen moet ik nemen om een officiële besmetverklaring te voorkomen
 • Wat is het effect van mogelijke bestrijdingsmaatregelen

Telers van consumptie- en zetmeelaardappelen krijgen antwoord op vragen als:

 • Hoe beheers ik een AM besmetting en voorkom ik schade
 • Moet ik een granulaat toepassen en wat zijn daarvan de kosten en de batenMeerdere teelten vooruit kijken

Naast de gratis online versie van NemaDecide Geo komt er een versie onder licentie, waarmee meerdere teelten vooruit kan worden gekeken en verschillende scenario’s kunnen worden vergeleken. Door bemonsteringskaarten over de jaren heen over elkaar te leggen, krijgt de teller een aanwijzing of hij te maken heeft met een nieuwe virulente populatie.

Via Akkerweb inzetbaar
NemaDecide Geo is als app beschikbaar op www.akkerweb.nl. Akkerweb is het geo-platform voor de teler om perceelsinformatie te combineren met geo-kennissystemen. De granulaat taakapp is ook op Akkerweb beschikbaar.

 

In een volgende versie is het ook mogelijk online een advies te maken voor de beheersing van Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans.

De voordelen van NemaDecide Geo

 • Grip op informatie
 • Door koppeling met Akkerweb nooit dubbele invoer gegevens
 • De kaart van het perceel is het startpunt
 • Koppeling met GPS coördinaten van besmetting
 • Voor elke teler online te benaderen
 • Zelf een teeltadvies opstellen

 

In de flyer de verschillende versies van NemaDecide geo.