Demo mengbesmetting

 • U bent aardappelteler en teelt aardappelen in een rotatie van 1:4
 • U hebt een perceel laten bemonsteren met de Combi methode in augustus 2009, Uitslag van één van de bemonsterde perceelsgedeelten:
   
    Totaal cysten Levende cysten Larven/100cc
  ACA (Pa) 5 4 300
  M. chitwoodi     25
  P. penetrans     50
 • U teelt in 2010 en 2014 aardappelen.
 • U hebt voor de komende rotatie keuzemogelijkheden uit de volgende gewassen
   
  Gewassen Groenbemesters
  Aardappelen, rassen Santé (RV=30), Innovator (RV=1) Bladrammenas
  Suikerbieten Gele mosterd
  Zomertarwe  
  Wintertarwe  
  Witlof  
  Tulp  
 • Met welk bouwplan realiseert u een goed aardappelsaldo en houdt u de besmetting van M. chitwoodi het best in de hand?
 
  2010 2011 2012 2013 2014
Plan A Innovator Suikerbieten Witlof Zomertarwe + gele mosterd Santé
Plan B Innovator Witlof Wintertarwe + gele mosterd Suikerbieten Santé
Plan C Innovator Witlof Wintertarwe Tulpen Santé
Plan D Innovator Witlof Wintertarwe Tulpen + bladrammenas Santé


Vergelijk de netto opbrengst van de vier scenario's
Vergelijk het opbrengstverlies van de vier scenario's
Vergelijk de populatieontwikkeling van M. Chitwoodi
Vergelijk de populatieontwikkeling van P. penetrans