Demo maïswortelknobbelaaltje

 • U bent aardappelteler en teelt aardappelen in een rotatie van 1:4.
 • U hebt een perceel laten bemonsteren met de Combi methode in augustus, vlak na de teelt van wintertarwe.
  Uitslag Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) 50 larven/100 cc op één van de bemonsterde perceelsgedeelten.
 • U wilt uitbreiding van de besmetting zoveel mogelijk voorkomen.
 • U wilt in 2011 en 2015 consumptieaardappelen telen.
   
  Gewassen Groenbemesters
  Aardappelen Rogge
  Suikerbieten Bladrammenas
  Zomergerst  
  Maïs  
  Witlof  
  Uien  
  Tulp  
 • Met welk bouwplan voorkomt U zoveel mogelijk uitbreiding van de besmetting? (NB: Over de relatie tussen perceelsbesmetting en de kans op het optreden van knolsymptomen in aardappel is nog weinig bekend. Daarover kan NemaDecide op dit moment geen uitspraak doen).

 

  2010 2011 2012 2013 2014
Plan A Witlof Aardappel Suikerbieten Uien Maïs + rogge
Plan B Witlof Aardappel Suikerbieten Uien Maïs + bladrammenas
Plan C Witlof Aardappel Suikerbieten Zomergerst Tulpen + bladrammenas
Plan D Tulpen + bladrammenas Aardappel Suikerbieten Zomergerst + bladrammenas Witlof

 

Vergelijk de populatieontwikkeling van de vier scenario's
Vergelijk de detectiekans met de Combi bemonsteringsmethode van de vier scenario's