Nieuwe cursusdata NemaDecide aaltjescursus 2018 bekend

NemaDecide organiseert in het najaar 2018 weer een cyclus van de NemaDecide aaltjescursus. De data zijn 9, 23 en 30 november. U kunt zich daar nu al voor opgeven. De modules ‘Diagnostiek en Bemonstering’, ‘Aaltjesschade en Populatieontwikkeling’ en ‘Beheersing en Bestrijding’ worden aangeboden. De drie modules sluiten op elkaar aan. Het is daarom sterk aan te bevelen de drie modules na elkaar te volgen. Voor module 3 is de kennis uit module 2 onontbeerlijk.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@nemadecide.com.

In de flyer kunt u meer informatie over de inhoud van de cursus vinden.

 

Vorige pagina