Nieuwe data voor de NemaDecide aaltjescursus 2018

Het herkennen van de symptomen van verschillende aaltjes  en een goede bodembemonstering zijn de basis van een goede advisering. Waarom ontstaat er schade, of niet, en hoe komt vermeerdering tot stand. Welke beheersingsmethoden zijn er en hoe kunnen die het best worden toegepast. Deze aspecten komen allemaal aan bod in de NemaDecide aaltjescursus. Een waardevolle bron van kennis voor elke adviseur.

De NemaDecide aaltjescursus bestaat uit 3 modules. De cursus wordt gegeven in  Wageningen.

De drie modules:

 9 november 2018 Module 1 Diagnostiek en bemonstering
23 november 2018 Module 2 Schade en populatiedynamica
30 november 2018 Module 3 Behhersing en bestrijding

 

Alle modules worden georganiseerd door NemaDecide en gegeven door opleiders van Wageningen UR.  De drie modules sluiten op elkaar aan. Het is daarom sterk aan te bevelen alle drie modules na elkaar te volgen. Voor module 3 is de kennis uit module 2 onontbeerlijk. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan het onlangs gelanceerde NemaDecide Geo, een gratis webversie van NemaDecide.

De cursus is gericht op adviseurs. Na afloop van het  volgen van één of meerdere modules ontvangt u een certificaat waarop staat welke modules zijn gevolgd.

U kunt  nu al inschrijven voor de cursus via het formulier op de website of door een mail te sturen aan info@nemadecide.com 

 

Vorige pagina