Ongelukken door keuze verkeerde groenbemester

Regelmatig duiken er onterechte claims op met betrekking tot resistenties van groenbemesters tegen diverse schadelijke aaltjes. Helaas gebeuren daardoor ook ongelukken, waardoor de besmetting van bepaalde schadelijke aaltjes sterk is toegenomen na de teelt van een ongeschikte groenbemester.

Alle bladrammenas rassen zijn geen waardplant voor het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi en ze zijn resistent voor het bietencysteaaltje. Sommige rassen zijn ook resistent tegen M. chitwoodi en M. fallax. Resistent wil zeggen dat door teelt van dat ras bladrammenas de aaltjespopulatie nog sterker afneemt dan de natuurlijke sterfte onder een niet waardplant. Bladrammenas vermeerdert echter het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Dat geldt helaas voor alle rassen!

Japanse haver is geen waardplant voor P. penetrans maar vermeerdert M. chitwoodi sterk. Zwaardherik is geen waard voor M. chitwoodi, maar een zeer goede waard voor P. penetrans. Het aardappelcysteaaltje vermeerdert zich op geen enkele groenbemester, maar wordt ook door geen enkele groenbemester actief bestreden. Voor dit aaltje maakt het dus niet uit welke groenbemester wordt gezaaid.

Naar het effect van zaaien van mengsels op aaltjespopulaties is nog geen goed onderzoek gedaan. Zolang er geen goede wetenschappelijke onderbouwing is voor het tegendeel moeten we aannemen dat als er zowel M. chitwoodi als P.penetrans voorkomt op een perceel, een mengsel van bijvoorbeeld bladrammenas en Japanse haver beide aaltjessoorten zal vermeerderen.

NemaDecide berekent het effect van de teelt van bladrammenas op populaties van M. chitwoodi en P. penetrans. Ook het effect van Japanse haver op de populatie van P. penetrans wordt inzichtelijk gemaakt. Niet van iedere groenbemester bestaan echter nauwkeurige vermeerderingsgegevens. Meer globale informatie over waardplantstatus van veel groenbemesters is te vinden op www.aaltjesschema.nl.

 

Vorige pagina