NemaDecide Geo gelanceerd

Op vrijdag 9 oktober 2015 is NemaDecide Geo gelanceerd. De lancering werd bijgewoond door een groot aantal geïnteresseerden.

Uit verschillende invalshoeken werd het grote belang van deze ontwikkeling belicht. Binnenkort is het voor telers mogelijk online te bekijken wat hij de eerstvolgende teelt moet doen om een aardappelmoeheids (AM) besmetting terug te dringen.

Aaldrik Venhuizen, voorzitter van de projectgroep NemaDecide en manager R&D van Agrifirm Plant, gaf een terugblik op de ontwikkeling van NemaDecide als een unieke samenwerking tussen praktijk en onderzoek, een samenwerking zoals die nu wordt nagestreefd in de Topsectoren. Deze samenwerking is al gestart in 2003 en heeft via NemaDecide AM, NemDecide Plus nu geleid tot NemaDecide Geo.

Vervolgens was het woord aan Thomas Been van Plant Research International die aangaf wat de grote winst is van de geografische interface en hoe op het geografisch platform Akkerweb perceelsinformatie gekoppeld kan worden met geo-kennissystemen. 

Arjen Bood van ISACert NAK AGRO demonstreerde samen met 'boer' Cor Baarda hoe de teler vanuit de kaart van zijn perceel een bemonstering aan kan vragen en hoe de teler de uitslag krijgt op Akkerweb, aangegeven op de kaart van het perceel.

In een filmpje liet teler Tineke de Vries, akkerbouwer uit Hallum,  zien hoe die uitslag binnenkomt en hoe de teler vervolgens direct online zelf met NemaDecide Geo kan bekijken wat het effect van verschillende maatregelen is op een aangetroffen besmetting.

Hetty Regeer, projectleider van NemaDecide toonde dat er naast de gratis online versie ook een abonnementsversie komt van NemaDecide Geo, waarmee het onder andere mogelijk is een teeltplan te maken voor meerdere jaren. Wat de verdere mogelijkheden zijn van de abonnentsversie, werd in deze presentatie toegelicht.

Jan van Hoogen, algemeen directeur van Agrico gaf aan wat de waarde van NemaDecide Geo is voor aardappeltelend Nederland.

De middag werd afgesloten door Aaldrik Venhuizen, die een overzicht gaf van de verschillende NemaDecide versies die nu beschikbaar zijn of binnenkort beschikbaar komen. Hij sloot af met een blik op toekomstige ontwikkelingen. 

Hieronder vindt u de presentaties van de verschillende sprekers.

Aaldrik Venhuizen: Lancering NemaDecide Geo
Thomas Been: NemaDecide + Akkerweb = NemaDecide Geo
Film: Demonstratie NemaDecide Geo
Hetty Regeer: NemaDecide Geo abonnementsversie
Jan van Hoogen: Belang van NemaDecide Geo voor aardappeltelend Nederland
Aaldrik Venhuizen: Versies van NemaDecide Geo en toekomstvisie

 

Vorige pagina