Licentiekosten

De licentiekosten van NemaDecide zijn noodzakelijk om het programma in de lucht te houden en om cursussen te verzorgen. Hiermee kunnen we de kwaliteit en de actualiteit van NemaDecide in een continu veranderende omgeving (nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek) nu en in de toekomst garanderen.

Jaarlijks worden de databases ververst, nieuwe gegevens worden toegevoegd. Programmeerfouten (bugs) worden uit het programma gehaald. De gebruikers zullen op alle mogelijke manieren worden ondersteund. Zo wordt  licentiehouders een basiscursus aangeboden en jaarlijks een opfriscursus. Ook wordt er continu gewerkt aan betere handleidingen, uitbreiding van het Windows helpsysteem, etc.

Bestaande licentiehouders ontvangen de nieuwe NemaDecide AM zonder meerkosten. Upgraden naar NemaDecide Plus is mogelijk. Hiervoor wordt een aanvullend bedrag gevraagd en er wordt een nieuwe licentieovereenkomst afgesloten.

Binnenkort worden de licentiekosten voor NemaDecide Geo bekend. Vooralsnog wordt dit in deze introductieperiode gratis aangeboden.
In de toekomst zal de basislicentie met het AM-advies gratis zijn en kan men extra licenties aanschaffen waarmee meerjarige scenario’s door te rekenen zijn en ook adviezen gemaakt kunnen worden voor de beheersing van Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans.

(alle bedragen exclusief BTW)

Bestaande licentiehouders

  Single user max. 5 gebruikers
eenmalig
NemaDecide AM
NemaDecide Plus
NemaDecide AM
NemaDecide Plus

Aanvulling op bestaande licentieOnderhoud en updates gedurende de leeftijd van de gekochte versie (gegarandeerd 2015)
Nieuw ontwikkelde functionaliteiten die binnen de gekochte versie vallen
Gebruik helpdesk
Onderhoud

-
€ 1.000
-
€ 2.500
Aanvullende opleiding NemaDecide Plus
-
€ 500
-
€ 2.500
Totaal 1e jaar
-
€ 1.500
-
€ 5.000
 
Jaarlijkse kosten
Opfriscursus
(1 dagdeel)
€ 400
€ 500
€ 2.000
€ 2.500
Onderhoud en updates
€ 270
€ 400
€ 1.350
€ 2.000
Totaal jaarlijkse kosten
€ 670
€ 900
€ 3.350
€ 4.500

 

Bedrijfslicenties NemaDecide AM

Eenmalig
Single user
max. 5 gebruikers
max. 10 gebruikers
Elke 10+ gebruiker
Bruto licentieprijs omvat:
Installatie NemaDecide AM op één computer per gebruiker
Onderhoud en updates gedurende de leeftijd van de gekochte versie (gegarandeerd 2015)
Nieuw ontwikkelde functionaliteiten die binnen de gekochte versie vallen
Gebruik helpdesk
Onderhoud
€ 3.500
€ 11.000
€ 14.000
€ 1.000
Basisopleiding NemaDecide AM
€ 1.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 1.000
Verdiepingsopleiding
€ 500
€ 2.500
€ 5.000
€ 500
Totaal 1e jaar
€ 5.000
€ 18.500
€ 29.000
€ 2.500
 
Jaarlijkse kosten
Opfriscursus (1 dagdeel)
€ 500
€ 2.500
€ 5.000
€ 500
Onderhoud en updates
€ 300
€ 1.500
€ 2.000
€ 300
Totaal jaarlijkse kosten
€ 800
€ 4.000
€ 7.000
€ 800

 

 

Bedrijfslicenties NemaDecide Plus (inclusief NemaDecide AM)

Eenmalig
Single user
max. 5 gebruikers
max. 10 gebruikers
Elke 10+ gebruiker
Bruto licentieprijs omvat:
Installatie NemaDecide Plus op één computer per gebruiker
Onderhoud en updates gedurende de leeftijd van de gekochte versie (gegarandeerd 2015)
Nieuw ontwikkelde functionaliteiten die binnen de gekochte versie vallen
Gebruik helpdesk
Onderhoud
€ 4.500
€ 13.500
€ 16.500
€ 1.150
Basisopleiding NemaDecide Plus
€ 1.500
€ 7.500
€ 15.000
€ 1.500
Verdiepingsopleiding
€ 500
€ 2.500
€ 5.000
€ 500
Totaal 1e jaar
€ 6.500
€ 23.000
€ 36.500
€ 3.150
 
Jaarlijkse kosten
Opfriscursus (1 dagdeel)
€ 500
€ 2.500
€ 5.000
€ 500
Onderhoud en updates
€ 400
€ 2.000
€ 2.500
€ 400
Totaal jaarlijkse kosten
€ 900
€ 4.500
€ 7.500
€ 900

 

 

 

Licentie voor particulieren

 
NemaDecide AM
NemaDecide Plus
eenmalig
Single user
Single user
Bruto licentieprijs omvat:
Installatie NemaDecide op één computer.
Onderhoud en updates gedurende 1 jaar.
Gebruik helpdesk gedurende 1 jaar.
€ 2.250
€ 3.000
Basisopleiding NemaDecide (2 dagdelen, verplicht)
€ 1.000
€ 1.500
Totaal
€ 3.250
€ 4.500
 
Jaarlijkse kosten (facultatief)
Abonnement updates en helpdesk / jaar
€ 500
€ 500
Opfriscursus (1 dagdeel)
€ 500
€ 500
Totaal jaarlijkse kosten
€ 1.000
€ 1.000

 

 

Opleidingen NemaDecide

Inhoud
kosten p.p.
Basisopleiding

Dagdeel 1
Introductie in gebruik NemaDecide AM
Kennismaking met de schermen AM
Functionaliteit NemaDecide AM
Opdrachten

Dagdeel 2
Bespreking opdrachten AM
Achtergronden
Inleiding in gebruikte modellen
Opdrachten a.d.h.v. praktijkvoorbeelden

Dagdeel 3
Schermen NemaDecide Plus
Opdrachten niet-cystevormende aaltjes en mengbesmettingen


€ 500

€ 500

€ 500
Verdiepingsopleiding

1 dagdeel
Bespreking praktijksituaties, ingebracht door deelnemers
Achtergronden en modellen
€ 500
Opfriscursus
€ 500