NemaDecide Plus

Schade kan ook worden veroorzaakt door niet-cystevormende aaltjes en door combinaties van verschillende aaltjessoorten. NemaDecide Plus ondersteunt de teler bij de beheersing van het aardappelcysteaaltje, het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi en het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans.

Wanneer meerdere plantparasitaire aaltjessoorten tegelijkertijd voorkomen, wordt advisering complex. NemaDecide toont op een eenvoudige en toegankelijke wijze wat de invloed is van bouwplankeuzes op de populatieontwikkeling van de verschillende aaltjes. Daarnaast wordt de schade in de aardappelteelt weergegeven. Met NemaDecide kan bepaald worden wat de optimale gewaskeuze en de optimale raskeuze is voor een perceel, zowel voor dit moment als wanneer meerdere rotaties vooruit wordt gekeken. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen doelgericht en beter onderbouwd worden ingezet.

Gewas- en raskeuzemogelijkheden in NemaDecide
Gewas- en raskeuzemogelijkheden in NemaDecide

Populatieontwikkeling van drie aaltjessoorten onder verschillende gewassen en bij toepassing van granulaat in de aardappelteelt
Populatieontwikkeling van drie aaltjessoorten onder verschillende gewassen en bij toepassing van granulaat in de aardappelteelt