NemaDecide AM

Pootaardappelen

Voor telers van pootaardappelen geeft NemaDecide antwoord op belangrijke vragen als:

  • hoe kom ik vroegtijdig een eventuele AM besmetting op het spoor
  • welke maatregelen moet ik nemen om een officiële besmetverklaring te voorkomen
  • wat is het effect van mogelijke bestrijdingsmaatregelen

Effect van maatregelen op besmetting en detectiekans
Effect van maatregelen op besmetting en detectiekans

Zetmeel- en consumptieaardappelen

Het aardappelcysteaaltje kan ook schade veroorzaken in de zetmeel- en consumptieaardappelteelt. NemaDecide geeft antwoord op de vraag met welke maatregelen schade zoveel mogelijk kan worden voorkomen en wat de kosten-baten van deze maatregelen zijn.

Vergelijking opbrengstderving in aardappelteelt
Vergelijking opbrengstderving in aardappelteelt

Er zijn twee soorten van het aardappelcysteaaltje, Globodera pallida (Pa) en G. rostochiensis (Ro). Deze aaltjes concurreren met elkaar en beïnvloeden daardoor elkaars ontwikkeling. NemaDecide houdt hier rekening mee.

Invloed van raskeuze op populatieontwikkeling van Pa en Ro en opbrengstderving in de aardappelteelt

Invloed van raskeuze op populatieontwikkeling van Pa en Ro en opbrengstderving in de aardappelteelt