Opheffen van een besmetverklaring

De NAK meldt alle uitslagen van bemonstering aan de NVWA Voor het verwerken van de bemonsteringsuitslag brengt de nVWA € 22,50 (prijspeil 2012) in rekening. Zijn er geen levende AM cysten meer aangetroffen, dan heft de NVWA de besmetverklaring op. U ontvangt hiervan een schriftelijke mededeling van de NVWA. Van de NAK ontvangt u een onderzoeksverklaring AM.