Aanvragen van een officiële bemonstering

Onderzoeksverklaring AM

 • Officieel AM onderzoek kunt u online aanvragen via het NAK Loket.
 • Ook is het mogelijk officieel AM onderzoek aan te vragen met behulp van een aanvraagformulier. Dit is ook verkrijgbaar via de NAK (keurmeester of NAK AM-klantenservice (0900-0625, keuze 2) of www.nak.nl > Zakelijke informatie > formulieren> formulieren AM onderzoek). Hier vindt u ook de toelichting voor het invullen van het aanvraagformulier.
 • Bij het aanvraagformulier voegt u een kaart waarop het te bemonsteren perceelsgedeelte is ingetekend (bij voorkeur kopie BRP kaart, maar ook een kaart uit bijvoorbeeld Google Maps kan hiervoor worden gebruikt). Dit geldt ook voor huurpercelen.
 • Op het aanvraagformulier geeft u aan met welke methode er bemonsterd moet worden. Vraagt u een bemonstering aan met de 600 ml methode voor een perceel waarvan ook een deel met 1500 ml/ha moet worden bemonsterd, dan moet het deel dat met 600 ml/ha (of 200 ml van 1/3 ha) wordt bemonsterd minimaal 1 ha. aaneengesloten zijn . Bovendien moet u aan kunnen tonen dat u recht hebt op deze verlaagde intensiteit . De NAK (keurmeester) controleert dit.
 • Ontbreekt er informatie over het perceel om vast te kunnen stellen of u mag laten bemonsteren met de 600 ml methode, dan kan de NAK dit voor u nazoeken. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
 •  

AM-onderzoek van besmet perceelsgedeelte

Een besmetverklaring wordt opgelegd voor onbepaalde tijd, maar u kunt de besmetverklaring laten opheffen. Het initiatief voor de aanvraag van een AM bemonstering op besmet terrein ligt bij de teler.

 • Allereerst moet u vaststellen of een officieel grondonderzoek al is toegestaan (zie onder wachttermijn). Ook in dit geval controleert de NAK of de bemonstering is toegestaan.
 • Het AM onderzoek op besmetverklaarde grond kunt u online aanvragen via het NAK-loket.
 • Of u vult het Aanvraagformulier AM-onderzoek besmet perceelsgedeelte in. Dit aanvraagformulier is ook verkrijgbaar via de NAK (keurmeester, NAK AM-administratie (0900-0625) of www.nak.nl > Zakelijke informatie > formulieren> formulieren AM onderzoek).Hier vindt u ook een toelichting voor het invullen van dit formulier.
 • Bij de aanvraag voegt u een kopie van de kaart met de besmetverklaring. Hierop geeft u het te onderzoeken oppervlak aan (hoe u dat moet doen staat beschreven in de toelichting bij het aanvraagformulier.
 • Voor ieder besmetverklaringsnummer moet u apart een aanvraag invullen. U kunt wel meerdere aanvragen op één formulier kwijt (maximaal 4).

De bemonstering voor vrijgave wordt altijd uitgevoerd met de 1500 ml methode (500 ml per 1/3 ha).